Historia i zakres działalności

miniaturka.gifW dniu 3 listopada 2015 roku Affidea Polska, obecna w Polsce od 15 lat sieć nowoczesnych centrów diagnostycznych i radioterapeutycznych, zainwestowała w pracownię diagnostyczną NZOZ Radiologica Rzeszów zlokalizowaną w Szpitalu MSWiA w Rzeszowie. Tym samym pacjenci zostaną objęci opieką zgodą ze standardami obowiązującymi we wszystkich centrach diagnostycznych Affidea Polska, a personel medyczny uzyska dostęp do rozwiązań i możliwości rozwoju zawodowego oferowanych przez Grupę.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Radiologica-Rzeszów, zlokalizowany przy Szpitalu MSWiA w Rzeszowie, funkcjonuje od 2005 roku. Nasza działalność rozpoczęła się instalacją pierwszego na terenie województwa podkarpackiego systemu otwartego Rezonansu Magnetycznego marki Hitachi, model AIRIS MATE.

W ramach zakładu, od początku jego działalności, funkcjonuje również pracownia Tomografii Komputerowej, która w roku 2008 została zmodernizowana i wyposażona m.in. w nowoczesny 16-rzędowy aparat do badań TK, marki General Electric, model Brightspeed, który pozwala także na redukcję koniecznego do obrazowania poziomu promieniowania jonizującego.

W 2012 roku rozbudowaliśmy naszą pracownię i wzbogaciliśmy ją o wysokopolowy Rezonans Magnetyczny 1,5 T marki GE model Signa HDxt. Urządzenie to należy do nowej generacji rezonansów magnetycznych, dających ogromne możliwości diagnostyczne.

Badania diagnostyczne i opisy wykonuje zespół lekarzy specjalistów z zakresu diagnostyki obrazowej pod kierownictwem dr. n. med. Wiesława Guza. Zespół ten ma wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Nadzór specjalistyczny sprawowany jest przez dr. Andrzeja Pytlewskiego i dr. n. med. Jarosława Ryterskiego z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, miejscu jednej z dwóch pierwszych instalacji rezonansu magnetycznego w Polsce. Również nasi technicy elektroradiologii oraz pielęgniarki mogą się pochwalić wieloletnim stażem w pracowniach diagnostyki obrazowej.

Posiadamy podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Godziny otwarcia

Nasze pracownie czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00 oraz w trybie dyżurowym zgodnie z harmonogramem.